Dugnad 1-2 desember

Båtlaget kaller inn til dugnad på Hardanger fartøyvernsenter lørdag, 01.12. fra kl. 11 til søndag, 02.12. til kl. 15.

Siden sist er Braute blitt smurt av en effektiv dugnadsgjeng i slutten av september og er nå klar for ny arbeidsinnsats på riggen. Vi skal jobbe med stående rigg (nye vant) og noen mindre (tre)arbeider (bl.a. lage ny ihlmeer, fikse tiljer m.m.).
Har du anledning til å være med den ene eller begge dagene er det flott.
Meld gjerne fra til Åsmund, epost: aas.krist@gmail.com eller Tlf: 91 74 68 11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.