Sommerseiling 2017 – Kontaktpersoner

Under seglingen finns följande kontaktpersoner på land som håller koll på var båten befinner sig vid manskapsbyte med mera:

Etapp 1,3,5,6: Ingrid Wänstrand, ingrid.wanstrand@lansstyrelsen.se, mobil + 46 72 5659613

Etapp 2: Hilde Bergersen, hilde.bergersen@vannlilje.net, jobb 66 96 96 39, hjemme 66 91 99 14

Etapp 4: Helen Haneferd, hhanef@gmail.com, mobil 99577758

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.