Årsmøte og Dugnad i Braute 7.-9. September 2018

Velkommen til Årsmøte og Dugnad for Båtlaget Braute helga 7.-9. September 2018.

Årsmøtet vil bli avholdt Lørdag 8.September kl.17 i Fyksesundvegen 580, Øystese (hjemme hos Kasper Krogh Hansen)

Vedtektsendringer må være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Andre saker meldes inn 2 uker før årsmøtet.

Sakspapirer til årsmøtet blir sendt ut 1 uke før.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha betalt kontingenten: 200/100/100 kroner for voksen/student/arbeidsledig til kontonummer 0530 53 78 153. (Første års medlemsskap er gratis, så nye medlemmer fra 2018 trenger ikke å betale kontingent for å ha stemmerett. Medlemmer med livstidsmedlemsskap betaler ikke kontigent.

Vedtekter:
Vedtekter i Braute

 

 

Dugnad
Detaljene rundt dugnaden er ikke helt klare, men planen er å få Braute opp av vannet, tømme båten, vaske, gå igjennom utstyr, smøre, reparere, fikse og ordne. Når alt er klart setter vi opp presenningsteltet som Braute skal stå under i vinter.

Vi satser på å starte fredag kveld og holde på til midt på dagen søndag.

Båtlaget dekker dugnadsmat og overnattingen vil skje hos Kasper – detaljer kommer senere.

Dugnadsaktiviteten arrangeres som kurs, og båtlaget mottar økonomisk støtte for dette fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon

Vi vil gjerne vite hvem som kommer, så meld deg på skjemaet under

https://goo.gl/forms/GvJGCd0pDHaSbltn2

Trenge du mer informasjon, ta kontakt på mail braute.info@gmail.com eller Helen på telefon 99577758

Med vennlig hilsen
Helen,
For styret i Båtlaget Braute

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.