Seilasene

FRILUFSTLIV PÅ KYSTEN

Hver sommer arrangerer båtlaget segltur med Braute, først og fremst i Norden. Turene går til ulike steder fra år til år.

Alle får opplæring i seiling, roing, navigasjon, sjømannskap og alt det andre som preger hverdagen på en slik tur. Med på seilasene er både folk som er helt nybegynnere uten noe seilerfaring, og folk som er erfarne båtfolk.  Og hvert år får vi bevist at de fleste noe å bidra med, og har kunnskaper som andre kan få glede av undervegs. Vi seiler i etapper med utskiftning av båtlag underveis. Som regel varer etappene i én uke.

braute21.jpg

Turene passer for alle som vil oppleve naturen på kysten. I en båt uten motor kommer vi nært innpå vær, vind og strøm. Vi må lære oss å utnytte naturkreftene slik at vi kommer oss trygt fram.

Braute har plass til 12 personer. På turer vil det alltid være godkjent mannskap og høvedsmann ombord. Til besetningen forøvrig stilles det ingen krav om tidligere seglerfaring.

Seilasene er godkjente som kurs i regi av Folkekulturforbundet.

I 2020 skal vi seile på Sørvestlandet. Se forsiden for påmeldingsinformasjon.

Hit har vi seilt med Braute:

2019:
Hardanger – Stavanger – Hardanger

2018:
Stadsbygd – Hardanger

2017:
Stadsbygd – Stadsbygd

2016:
Stadsbygd – Bodø – Stadsbygd

2015:
Stadsbygd – Ålesund – Stadsbygd

2014:
Alta – Stadsbygd

2013:
Vest-Finnmark

2012:
Stadsbygd – Alta

2011:
Stadsbygd – Dønna – Stadsbygd

2010:
Trøndelagskysten: Fosen – Hitra – Frøya

2009:
Hardanger – Stadsbygd

2008:
Oslo – Hardanger

2007:
Oslo – Båhuslän – Danmark – Oslo

2006:
Stadsbygd – Hardanger – via Telemarkskanalen til Oslo

2005:
Stadsbygd – Lofoten – Stadsbygd

2004:
Stadsbygd – Tromsø – Stadsbygd

2003:
Oslo – Stadsbygd

2002:
Stadsbygd – Narvik – Luleå – Bottnviken – Østersjøen – Kattegat – Oslo

2001:
Stadsbygd – Bodø – Stadsbygd

2000:
Sotra – Stadsbygd

1999:
Steigen – Sotra

1998:
Stadsbygd – Steigen

1997:
Stadsbygd – Steigen – Stadsbygd

1996:
Stadsbygd – Haugesund – Stadsbygd

1995:
Stadsbygd – Tromsø – Stadsbygd

1994:
Braute ble bygget. Jomfruseilas på Trøndelagskysten.

Om forsikring under seilasen

Braute har en forsikringsordningen som gjelder for alle brautemedlemmer.
Høvedsmannen er ansvarlig for seilasen. Under seilasene, som foregår i ulikt vær, kan det oppstå uforutsette situasjoner som kan bli krevende for de som er ombord, spesielt siden Braute er en åpen båt uten motor.
Båtlaget har en fører- og passasjerulykkesforsikring som dekker medlemmene ved ulykkesskade. Medlemmmer som ønsker å sette seg mer inn i hva forsikringen dekker, kan ta kontakt med styret.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.