Nyttige lister og skjema

Veiledning i vedlikehold av Braute

Info til medseglere på Braute 2012

Brautemanual 2012

Frammøteliste Folkekulturforbund

Registrering av feil og mangler

Registrering av uønskede hendelser

Utstyrsliste

Høvedsmannsinstruks

Beredskapsplan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.